Perquè Linecom DOM?Diversos motius per decidir implantar l.DOM: motius tècnics, d'estalvi de costos o per un millor control dels processos de documentació.

 

L’èxit implantar l.DOM  radica en la integració amb els sistemes d'informació corporatius, per tal d'aconseguir aprofitar tota la capacidad del sistema i optimitzar al màxim els processos de generació documental.