Perquè l.DOM?

Perquè Linecom DOM?Diversos motius per decidir implantar l.DOM: motius tècnics, d'estalvi de costos o per un millor control dels processos de documentació.

 

  • Perquè està basat en programari lliure i sistemes oberts. La seva API de serveis WEB (SOAP/REST) permet integrar-lo fàcilment amb qualsevol infraestructura tecnològica.
  • Perquè pot suposar un estalvi de costos i una millora dels processos existents.

  • Perquè és una solució de generació documental optimitzada per a la generació massiva, és escalable i permet donar resposta a puntes de feina.

  • Perquè si es desitja, permet als usuaris realitzar un control de qualitat dels documents generats.

  • Perquè permet l'edició manual de les dades d'entrada per donar resposta a les casuístiques en que no hi hagi una aplicació en l'origen de les dades.

  • Perquè permet gestionar també la impressió massiva amb impressores corporatives o amb centres d'impressió externs.

  • Perquè genera documents PDF/A que garanteixen la perdurabilitat en el temps un cop arxivats.

  • Perquè permet evitar el paper simplement arxivant la documentació generada y/o enviant-la als usuaris finals per correu electrònic, sense imprimir-la.