• Document Output Management

     home 52647880-350px

    l.DOM cobreix tot el cicle de vida de la "sortida de documentació" des de la generació dels documents a partir de les dades de les aplicacions, fins a l'arxivat en el Gestor Documental corporatiu, passant per la classificació, el control de qualitat, la impressió i l'enviament electrònic o postal als destinataris finals.
     
    És una solució completa i modular que es pot integrar fàcilment als sistemes corporatius existents.

  • over a year ago

Tweets

1c0ae2205709722b62e843abc0471a55 L-100px

l.DOM está format per diferents components especialitzats.

 

Java ha esdevingut al llarg dels anys la plataforma en la que es basen els grans sistemes corporatius i d'internet.