• Document Output Management

     home 52647880-350px

    l.DOM cobreix tot el cicle de vida de la "sortida de documentació" des de la generació dels documents a partir de les dades de les aplicacions, fins a l'arxivat en el Gestor Documental corporatiu, passant per la classificació, el control de qualitat, la impressió i l'enviament electrònic o postal als destinataris finals.
     
    És una solució completa i modular que es pot integrar fàcilment als sistemes corporatius existents.

  • over a year ago

Tweets

l.DOM, la solució de Linecom per a la generació massiva de documents empresarial, nascuda de la nostre experiència en projectes realitzats.

Java ha esdevingut al llarg dels anys la plataforma en la que es basen els grans sistemes corporatius i d'internet.

Perquè Linecom DOM?Diversos motius per decidir implantar l.DOM: motius tècnics, d'estalvi de costos o per un millor control dels processos de documentació.

 

Desenvolupament de projectes a mida, aprofitant la nostra experiència en l'entorn tecnològic Java i les llibreries i eines Open Source associades.