Què fem Featured

Linecom ho fem tot al voltant de Java i som experts en projectes de seguretat de la informació.

Des de la seva fundació a l’any 1997, Linecom s’ha destacat en la realització de projectes que demanen un alt coneixement de l’arquitectura J2EE, en la integració de sistemes que requereixin connectors entre sistemes mitjos Java i sistemes host, serveis d’extracció de dades, sistemes de generació documental, implantació d’eines i soluciones Open Source per a grans corporacions.

Des d'aleshores, i fruit de l’experiència adquirida, Linecom ha consolidat una solució tecnològica de Generació Documental, l.DOM, solució que dóna resposta eficient a la problemàtica de grans empreses que generen una gran quantitat de documents empresarials per a la seva distribució i impressió,  tant per canals tradicionals (impressió massiva de documents de negoci) o bé online a través de web, directament a l'usuari final.

En totes  aquestes solucions  donem  una gran importància a la usabilitat i la seguretat de la informació. Per aquest motiu, Linecom també compta amb una àrea especialitzada únicament en la seguretat dels sistemes, la informació i les aplicacions, com una extensió de serveis per als nostres clients.