1c0ae2205709722b62e843abc0471a55 L-100px

l.DOM está format per diferents components especialitzats.

 

Java ha esdevingut al llarg dels anys la plataforma en la que es basen els grans sistemes corporatius i d'internet.

La implantació de productes de codi lliure dins dels projectes d'integració facilita la utilització dels estandards, i permet reduir el TCO (Total Cost of Ownerwhip).

L’èxit implantar l.DOM  radica en la integració amb els sistemes d'informació corporatius, per tal d'aconseguir aprofitar tota la capacidad del sistema i optimitzar al màxim els processos de generació documental.