La implantació de productes de codi lliure dins dels projectes d'integració facilita la utilització dels estandards, i permet reduir el TCO (Total Cost of Ownerwhip).