Desenvolupament de projectes a mida, aprofitant la nostra experiència en l'entorn tecnològic Java i les llibreries i eines Open Source associades.