Java ha esdevingut al llarg dels anys la plataforma en la que es basen els grans sistemes corporatius i d'internet.

Desenvolupament de projectes a mida, aprofitant la nostra experiència en l'entorn tecnològic Java i les llibreries i eines Open Source associades.