Es podrà integrar amb el meu Gestor Documental?

Originalment, l.DOM disposa d'un connector per a Alfresco, encara que també s’han realitzat integracions a mida per a altres gestors documentals, com ara Filenet o Documentum. De fet, qualsevol Gestor Documental que proveeixi una API d’accés pot integrar-se amb I.DOM.

Es podrà integrar amb les meves aplicacions?

Es podrà integrar amb qualsevol aplicació que pugui accedir als serveis web (SOAP i REST).

Serveix només és per a generació massiva de documents?

No, també serveix per generar documents simples online, tot i que està optimitzat per a la generació de centenars o mils de documents en cada petició.