Seguretat de la Informació

Linecom disposa d'enginyers especialitzats en els entorns de seguretat, que garanteixen un alt nivell de seguretat en els sistemes, aplicatius i accessos a la informació. 

L'equip de seguretat de Linecom dona suport a la integració de manera segura dels seus aplicatius en els sistemes del client. 

Així mateix, els enginyers de seguretat de Linecom ofereixen als clients diferents solucions de seguretat per als sistemes i aplicatius ja existents.

 

Gestió de la seguretat:

 • Auditoria de Seguretat de Sistemes i Comunicacions.
 • Sistemes de Gestió de Seguretat: desplegament de políticas de seguretat empresarial centralitzades.
 • Sistema de Gestió d’Events: emmagatzematge de logs de diferents fonts, anàlisi i generació d’informes.

 

Securització de l'entorn: 

 • Autenticació Forta i Single Sign-On: PKI, biometrics, polítiques de control d'accés en OpenSSO.
 • Criptografia: IPSec VPN, SSL VPN, sistemes de xifrat de base de dades.
 • Seguretat avançada de perímetre: sistemes de firewall next-generation en alta disponibilitat.

 

Accions proactives de seguretat:

 • Detecció d’intrusions: sistemes IPS, aplicació de contramesures proactives.
 • Protecció contra Malware: antivirus empresarial, antispyware, solucions antispam.

 

Testos de seguretat:

 • Web penetraiton test: Evaluació de la seguretat de l'aplicatiu WEB.
 • Intrusion Systems test: Evaluació de la seguretat dels sistemes mitjançant un test d'intrusió.
 • Anàlisi de Vulnerabilitats de Xarxa: detecció d’amenaces mitjançant anàlisi de vulnerabilitats, contramesures i generació d’informes.

 

Treballem amb els següents partners tecnològics:

 

Palo Alto Networks        Stonegate Stonesoft        ironport    juniper   oracle opensso   nessus