Implantació de l.DOM Featured

L’èxit implantar l.DOM  radica en la integració amb els sistemes d'informació corporatius, per tal d'aconseguir aprofitar tota la capacidad del sistema i optimitzar al màxim els processos de generació documental.

l.DOM és una solució de generació documental que actua com una plataforma  transversal que pot donar servei a diferents departaments i sistemes d'informació corporatius, centralitzant  la generació i sortida de documentació des d'un únic punt. Comptar amb tota la experiència del nostre equip d’enginyers desenvolupadors de la solució i especialitzats en aquests entorns, garanteix una instal·lació i configuració óptimes.


Els serveis d'implantació de l.DOM consisteixen en:

  • Donar suport per a l'integració de les aplicacions preexistents utilitzant la interfície de serveis web de l.DOM.
  • Instal·lar i parametritzar el sistema.
  • Integrar l.DOM amb el Gestor Documental de que disposi la compañía; o si no en disposa, instal·lació i parametrització d'Alfresco Server com a una peça més de la solució.
  • Integració del servei d'impressió amb impressores corporatives i/o amb centres d'impressió externs.
  • Desenvolupament dels models de document i/o formació per a desenvolupadors propis de la companyia.
  • Formació i suport.

La implantació l.DOM culmina amb la posta en marxa del sistema, podent incorporar facilment en el futur noves aplicacions i departaments.