1c0ae2205709722b62e843abc0471a55 L-100px

l.DOM está format per diferents components especialitzats.

 

Java ha esdevingut al llarg dels anys la plataforma en la que es basen els grans sistemes corporatius i d'internet.